Tìm hiểu yếu tố liên quan đến độ dài đoạn đại tràng cắt bỏ sau phẫu thuật triệt căn điều trị ung thư đại tràng tại Bệnh viện Quân y 103

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm tìm hiểu đặc điểm và yếu tố liên quan đến độ dài đại tràng cắt bỏ trong phẫu thuật triệt căn điều trị ung thư đại tràng. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 TÌM HIỂU YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ DÀI ĐOẠN ĐẠI TRÀNG CẮT BỎ SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 Phạm Mạnh Cường*; Nguyễn Văn Xuyên* TÓM TẮT Mục tiêu: tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến độ dài đoạn đại tràng được cắt bỏ sau phẫu thuật triệt căn điều trị ung thư đại tràng. Đối tượng và phương pháp: 74 bệnh nhân ung thư đại tràng được điều trị bằng phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Quân y 103 từ 3 - 2015 đến 1 - 2017 thuộc diện nghiên cứu. Ghi lại đặc điểm bệnh nhân, khối u và phẫu thuật, bệnh phẩm đại tràng sau khi cắt bỏ không cố định formol và tiến hành đo ngay độ dài (đơn vị đo cm). Kết quả: độ dài bệnh phẩm trung bình ở bệnh nhân ung thư đại tràng được phẫu thuật triệt căn 31,6 ± 17,14 cm; cắt nửa đại tràng phải 41,6 ± 9,9 cm, cắt đại tràng trái 19,7 ± 6,8 cm, cắt gần hoàn toàn đại tràng 72,0 ± 8,1 cm. Độ dài bệnh phẩm ung thư đại tràng ở nam dài hơn so với nữ, vị trí khối u ở đại tràng phải dài hơn so với đại tràng trái có ý nghĩa thống kê. Trong phẫu thuật cắt đại tràng trái, độ dài bệnh phẩm ung thư đại tràng dài hơn có ý nghĩa thống kê ở mổ mở so với mổ nội soi và tương quan yếu với kích thước khối u. Kết luận: độ dài bệnh phẩm ung thư đại tràng phụ thuộc vào vị trí khối u và kiểu cắt đoạn đại tràng. Trong phẫu thuật cắt đoạn đại tràng trái, độ dài bệnh phẩm dài hơn trong phẫu thuật mổ mở và tương quan yếu với kích thước khối u. * Từ khóa: Ung thư đại tràng; Độ dài bệnh phẩm; Phẫu thuật triệt căn. Evaluate the Influence of Factors on Length of Colon Cancer Specimen after Radical Surgery at the 103 Military Hospital Summary Objectives: To evaluate the influence of factors on length of colon cancer specimen after radical surgery. Subjects and methods: 74 colon cancer patients who underwent radical surgery at the 103 Military Hospital from 3 - 2015 to 1 - 2017 were included in this study. The patient's, tumor's and surgical characteristics were defined. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.