Vai trò người trợ sinh trong chuyển dạ và sau sinh tại Bệnh viện Quân y 103

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm đánh giá vai trò của người trợ sinh chăm sóc sản phụ trong và sau đẻ tại Bệnh viện Quân y 103. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 VAI TRÒ NGƯỜI TRỢ SINH TRONG CHUYỂN DẠ VÀ SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 Nguyễn Viết Trung*; Đào Nguyên Hùng* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá vai trò của người trợ sinh chăm sóc sản phụ trong và sau đẻ tại Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng: 255 sản phụ được theo dõi chuyển dạ đẻ tại Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Quân y 103 trong năm 2017. Kết quả: 97,6% sản phụ có thời gian chuyển dạ trung bình và ngắn. 98,8% sản phụ có thời gian rặn đẻ nhanh và trung bình. 89,8% sản phụ đau ít và đau vừa trong chuyển dạ. 87,9% trường hợp đẻ thường hoặc đẻ đường âm đạo, chỉ có 12,1% phải mổ đẻ. Sau đẻ: 85% sản phụ yên tâm, vui vẻ. 100% sản phụ phục hồi sức khỏe nhanh, ngủ tốt; 100% trẻ sơ sinh được chăm sóc chu đáo. Kết luận: người trợ sinh đóng vai trò quan trọng trong chuyển dạ và ngay sau đẻ, giúp sản phụ giảm đau, giảm căng thẳng, tạo tinh thần thoải mái, yên tâm trong suốt quá trình chuyển dạ và sau đẻ. * Từ khóa: Người trợ sinh; Chuyển dạ; Sản phụ. The Role of Doula in the Care of Pregnancy during and after Delivery at 103 Military Hospital Summary Objectives: To assess the role of Doula in the care of pregnancy during and after delivery at 103 Military Hospital. Subjects and methods: 255 pregnancies were followed up at Department of Obstetrics, 103 Military Hospital in 2017. Results: of pregnancies had medium and short time of labor. of pregnancies had fast and medium inducing labor. had low and moderate pain during labor. had vaginal delivery, only had cesarean section. Postpartum: 85% of pregnancies were happy. 100% of pregnancies recovered fast, slept well; 100% of neonatal were carefully taken. Conclusion: Doula has an important role in intrapartum and postpartum, helped to reduce pain, relieve stress, create comfort and peace during labor and postpartum. * Keywords: Doula; Labor; Pregnancy. ĐẶT VẤN ĐỀ Doula là một từ Hy Lạp với nghĩa "người hầu của người phụ nữ". Doula sớm nhất là phụ nữ chăm sóc phụ nữ khác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.