Bài tập về số hữu tỉ

Bài tập về số hữu tỉ bao gồm một số bài toán về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Tài liệu này giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức, luyện tập nhằm ôn tập môn Toán lớp 7 hiệu quả. Chúc các em học tốt. | Bài tập về số hữu tỉ bao gồm một số bài toán về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Tài liệu này giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức, luyện tập nhằm ôn tập môn Toán lớp 7 hiệu quả. Chúc các em học tốt. BÀI TẬP VỀ SỐ HỮU TỈ Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: Bài 2: Tìm số hữu tỷ x biết rằng: Bài 3: Tìm tập các giá trị của x biết: Bài 4: Chứng minh rằng không có số hữu tỉ nào thoả mãn : a) x2 = 7 b) x2 – 3x = 1 c) x + với x khác 1 và -1 . Bài 5: Tính giá trị các biểu thức sau: Bài 6: Thu gọn các biểu thức sau: Bài 7: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của tỷ số giữa x và tổng các chữ số của x trong các trường hợp sau: Bài 8: Cho hai số hữu tỉ: và . Với giá trị nào của a,b thì x, y là số âm 1

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG