Ebook Phòng và chữa bệnh thông thường ở nông thôn: Phần 1

Cuốn sách Phòng và chữa bệnh thông thường ở nông thôn: Phần 1 trang bị cho bạn đọc những hiểu biết về xử lý những bệnh thường gặp, sơ cấp cứu nếu xảy ra tai nạn, nhất là khi không có cán bộ y tế hoặc ở xa trạm y tế, bệnh viện. Để nắm các kiến thức có trong cuốn sách, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG