Ebook Phòng và chữa bệnh thông thường ở nông thôn: Phần 2

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu một số thường thức y học có ích cho mỗi người để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng: thường thức sơ cấp cứu và thường thức sức khỏe, thuốc và sử dụng thuốc. Hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ trở thành một cuốn cẩm nang về sức khỏe cho mội gia đình, cho bà con nông dân.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.