Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 1

Cuốn sách Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp thông tin cần thiết, hữu ích để lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong cả nước có tài liệu tham khảo, tìm hiểu và hiểu rõ hơn về một trong những truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc ta. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho bạn đọc về tập tục thờ cúng ở Việt Nam, tập tục thờ cúng thể hiện đạo hiếu tốt đẹp của người Việt và tập tục thờ cúng trong những dịp lễ Tết trọng đại. . | 1’ .' ^ ịn^~ Ị s-Ị',.- cĩ 9NQS 3003 9N0U1 ífìn'ì(^fj ln>ífJ lịlA Õ N IP H 9 II 0 » P H I ^ríì f^ iờ iề ^ n jfỊj n B IH IN IỈ E ỈE l EJẼ] B ỉc l B ỈẼ l B ỈẼ l E ỈE l B ỈE ] B ỈẼ l B ỈẼ l EHỈcl B ỈE ] BJẼ] C IẼ ] [Híc] B ỈẼ ] B ỈE l B ỈE l E ỈE l B ỈE I 'X>iểẨL ^ h ũ n ạ . 0'íLe TH Ờ CÚNG CỦA NGƯdl V IỆ T (ĩ€ng, ^ u n ạ . TRON G CUỘ C SỐNG và KINH DOANH KIM QUÝ (Sưu tẩm và hệ thống hóa) Q ìm T ' ô lể it CỦA NGƯỠI V IỆ T & KINH DOANH NHÀ XU Ấ T BÂN LAO ĐỘNG LỜI NÓI ĐẦU ăn hóa Việt Nam là một nền văn hóa độc đáo, phong phú và đa dạng, bởi đây là một nền văn hóa có sự hỗn dung văn hóa của các dân tộc anh em sống, làm việc trên đất nước Việt Nam và tiếp biến văn hóa Dông - Tây. Tỉnh độc đáo và phong phú của văn hóa các cộng đồng dân tộc Việt Nam, thể hiện â nhiều phương diện, ở nhiều truyền thống; một trong các phương diện ấy là tục thờ cúng. Cộng đồng dân tộc Việt trong từng hoàn cảnh, tình huống cụ thể, ở trong tâm thể chung hay các tâm thế riêng được quy định bởi những quy định khác nhau đều lưu giữ và hành động thực hiện một cách sốt sắng tập tục mang đậm tỉnh chất tâm linh này trong sự tự nguyện và thành kính. Trong tâm thức họ, luôn xác tín một niềm tin về sự bất tử của các linh hồn và giữa cõi sống (dương) với cõi chết (âm) luôn luôn tồn tại những sự tương tác qua lại. Mặc dù, đối với mỗi hình thức thờ cúng khác nhau sẽ tạo ra những thụ cảm khác nhau trong quan niệm của những người hành lễ. Thế nhưng, trên hết, điều đặc biệt là, thờ cúng đã trở thành một nguyên tắc, một chuẩn mực, là một phần quan trọng không thể tách rời trong đời sống - xã hội của người Việt Nam. TÌM HIỂU PHONG TỤC THỜ CÚNG CỦA NGƯỜI VIỆT - ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ KINH DOANH là một cuốn sách được chúng tôi biên soạn trên cơ sở sưu tầm, tập hợp có chọn lọc từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, với hy vọng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết, hữu ích để người đọc có thể hiểu rõ hơn về một trong những truyền thống văn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    20    1    05-02-2023
512    2    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.