Ebook Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam tuyển chọn giới thiệu trang phục của 46 tộc người trong cộng đòng các dân tộc Việt Nam, bởi chúng mang những yếu tố đặc trưng và bản sắc riêng độc đáo nên không bị lẫn với trang phục của các tộc người khác. Phần 1 của cuốn sách tìm hiểu diện mạo và những nét tiêu biểu của trang phục của từng vùng, từng nhóm dân tộc, thậm chí là những dân tộc cụ thể: trang phục của người Ba Na, trang phục của người Bru - Vân Kiều, trang phục dân tộc của nhóm Việt-Mường,. Hy vọng cuốn sách sê giúp độc giả hiểu thêm về sự đa dạng của văn hóa truyền thống Việt Nam. . | UA U J O ) f i u o ^ t UA ìđ^ U Ì-ih ' |1 ■. V, í a Ị Ị s q 3 /\/\ r i| ỊS U .J Ịt íli J j £90Z0t6r«r>

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    286    2    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.