Ebook Vệ sinh môi trường ở nông thôn và phòng dịch bệnh: Phần 1

Cuốn sách Vệ sinh môi trường ở nông thôn và phòng dịch bệnh: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất về môi trường, chú trọng đặc biệt đến các nguyên nhân gây ô nhiễm, các biện pháp phòng chống, xử lý hiệu quả đối với hai môi trường chính là đất và nước ở nông thôn. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    14    2    13-05-2021