Ebook Vệ sinh môi trường ở nông thôn và phòng dịch bệnh: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về thành phần và chất lượng nước, ô nhiễm nước; chất lượng nước và bảo vệ môi trường nước. Qua đó giúp người đọc nắm được các số kiến thức cơ bản trong việc cải thiện vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mỗi người và cho cộng đồng. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG