Ebook Viêm quanh khớp vai - Chẩn đoán và điều trị: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về từng thể bệnh của hội chứng viêm quanh khớp vai: định nghĩa, nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ, bệnh sinh, lâm sàng, điêu trị và tiên lượng, với nhiều tranh và hình ảnh minh họa để minh chứng cho những lập luận của mình. Bên cạnh đó, cuốn sách còn trình bày bệnh lý khác của khớp vai không thuộc hội chứng viêm quanh khớp vai, qua đó giúp độc giả dễ dàng phân biệt khi chẩn đoán viêm quanh khớp vai. . | Chương 2 HỘI CHỨNG VIÊM QUANH KHỚP VAI ĐẠI CƯƠNG VỀ VIÊM QUANH KHỚP VAI 1. Định nghĩa Viêm quanh khớp vai (periartheritis of the shoulder) là thuật ngữ dùng để chỉ các bệnh viêm, đau khớp vai do tổn thưong phần mềm (gân cơ, dây chằng, bao hoạt dịch, bao khớp) mà không có tổn thương ở sụn và xương khớp vai, không do nhiễm khuẩn. Đặc trưng lâm sàng là đau khớp vai, kèm theo có hoặc không có hạn chế vận động khớp vai. Định nghĩa này không bao gồm các bệnh gây tổn thương sụn khớp, tổn thương xương và chấn thương mới khớp vai, các tổn thương khớp vai do nhiễm khuẩn. 2. Nguyên nhân Nguyên nhân của viêm quanh khớp vai có thế do: + Thoái hóa và viêm gân cơ chóp xoay ở các mức độ khác nhau: - Nhẹ là thoái hóa - Trung bìrứi là viêm hoại tử có hoặc không có lắng đọng calci. - Nặng là rách đứt không hoàn toàn hoặc rách đứt hoàn toàn gân cơ chóp xoay. 50 + Viêm bao hoạt dịch dưới mỏm cùng vai + Viêm túi hoạt dịch gân co nhị đầu + Viêm gân dài co nhị đầu cánh tay + Viêm dính bao khớp ổ chảo-cánh tay (đông cứng khớp vai) + Loạn dưỡng do phản xạ thần kinh giao cảm (hội chứng vai-tay). 3. Phân loại Về lâm sàng, đa số các tác giả chia viêm quanh khớp vai làm ba thể; + Viêm quanh khớp vai thông thường (periartheritis of the shoulder). Thể này gặp do các nguyên nhân: - Thoái hóa và viêm gân co chóp xoay ở các mức độ khác nhau (nhẹ là thoái hóa, trung bình là viêm hoại tử có hoặc không có lắng đọng calci, nặng là rách điit không hoàn toàn hoặc rách đứt hoàn toàn gân co chóp xoay). - Viêm bao hoạt dịch dưói mỏm cùng vai - Viêm túi hoạt dịch gân cơ nhị đầu - Viêm gân dài cơ nhị đầu cánh tay + Viêm quanh khớp vai thể đông cứng, hay còn gọi là đông cứng khớp vai (frozen shouder). 51 + Hội chiing vai-tay (shouder-hand syndrome), hay còn gọi là hội chihìg loạn dưỡng thần kinh giao cảm phản xạ (reflex sympathetic dystrophy syndrome). Những trường hợp viêm quanh khớp vai có lắng đọng calci được một số tác giả xếp thành một thể riêng gọi là thể viêm quanh khớp vai có lắng đọng calci. Những

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.