Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải bài toán về CO2 (SO2) tác dụng với kiềm dạng R(OH)2

Đề tài nhằm mục đích làm rõ bản chất của phản ứng CO2 hoặc SO2 tác dụng với kiềm của kim loại hóa trị II, qua đó giúp học sinh hình thành kỹ năng giải các bài toán có liên quan đến phản ứng hóa học này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG