Bài giảng Cơ quan Miệng - Mũi - Hầu - Thanh Quản

Bài giảng Cơ quan Miệng - Mũi - Hầu - Thanh Quản được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về động mạch chủ thông qua việc tìm hiểu: ổ miệng, thực quản, mũi, cấu tạo của hầu và thanh quản. Bên cạnh đó, bài giảng còn kèm theo những hình ảnh để giúp các bạn có thể mô tả chi tiết các bộ phận. . | Ổ MIỆNG - Tiền đình miệng - Ổ miệng chính: môi, má, lưỡi, khẩu cái, răng, lợi - Các tuyến nước bọt: mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi. Giới hạn - Phía trước: khe miệng - Phía sau: eo họng - 2 thành bên: má, môi - Phía trên: khẩu cái cứng, khẩu cái mềm - Phía dưới: nền miệng và lưỡi Các thành phần - Tiền đình miệng - Môi: môi trên & dưới - Má - Khẩu cái cứng: xương hàm trên & xương khẩu cái Các thành phần - Khẩu cái mềm - Cung răng - Lợi - Lưỡi - Amygdal (hạch nhân KC) Các tuyến nước bọt - Tuyến nước bọt mang tai đổ ra lỗ nhỏ ở má, đối diện răng cối trên thứ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.