Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 - ThS.Trương Thị Hòa

Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm được khái quát chung về kinh tế học đại cương. Nội dung bài giảng trình bày: Lợi ích của kinh tế học, khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản, đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội, phân loại kinh tế học và các mô hình kinh tế. . | Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương Nội dung 1. Lợi ích của Kinh tế học 2. Khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản 3. Đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội 4. Phân loại kinh tế học 5. Các mô hình kinh tế 1. Lợi ích của Kinh tế học Trong công việc Trong cuộc sống hàng ngày niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản Sự khan hiếm o Sự khan hiếm o Kinh tế học Kinh tế học •Sản xuất cái gì •Sản xuất như thế nào •Sản xuất cho ai 2. Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF), chi phí cơ hội. PPF (The Production Possibilities Frontier) KN: Thể hiện mức phối hợp tối đa số lượng sản phẩm có thể sản xuất khi sử dụng toàn bộ năng lực sẵn có của nền kinh tế. Ý nghĩa: - Xã hội không thể có tất cả những gì họ mong muốn - Nó bị giới hạn không chỉ nguồn lực mà cả trình độ công nghệ - Xã hội phải lựa chọn giữa các loại hàng hóa được sản xuất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.