Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 2 - ThS.Trương Thị Hòa

Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trong Bài giảng Kinh tế học đại cương trình bày khái niệm cung, cầu và giá trị thị trường; các yếu tố làm thay đổi đường cầu, đường cung; độ co dãn của cầu, cung,. Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, . | Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường Cung, cầu và giá cả thị trường I. Cầu II. Cung III. Cân bằng cung cầu, Giá cả thị trường IV. Bài tập Thị trường Khái niệm: Thị trường là một cơ chế mà trong đó những người bán và những người mua tương tác với nhau để xác định giá cả và lượng hàng hóa (theo P. Samuelson) Thị trường Phân loại: • Theo địa lý: Thị trường • Theo sản phẩm: Thị trường gạo • Theo hành vi doanh nghiệp: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, Thị trường độc quyền hoàn toàn, Thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền nhóm I. Cầu 1. Các khái niệm 2. Các yếu tố làm thay đổi đường cầu 3. Độ co dãn của cầu 4. Cầu cá nhân và Cầu thị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.