Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 3 - ThS.Trương Thị Hòa

Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 3 giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Nội dung bài giảng trình bày: Hữu dụng (Lợi ích), cân bằng tiêu dùng: Đường bàng quan (Đường đẳng ích), đường ngân sách và cân bằng tiêu dùng (I nhất định, TU max). Để nắm rõ các kiến thức chương này trong bộ môn bộ môn Kinh tế học đại cương, . | Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng Nội dung I. Hữu dụng (Lợi ích) II. Cân bằng tiêu dùng 1. Đường bàng quan (Đường đẳng ích) 2. Đường ngân sách 3. Cân bằng tiêu dùng (I nhất định, TU max) I. Hữu dụng * Hữu dụng (Lợi ích) (U - Utility) Là sự thỏa mãn nhu cầu của con người khi tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. * Tổng hữu dụng (TU-Total Utility) Là toàn bộ sự thỏa mãn nhu cầu của con người khi tiêu dùng một số lượng hàng hóa và dịch vụ trong một thời gian nào đó. 3 I. Hữu dụng * Hữu dụng biên (MU – Marginal Utility) Là mức độ thỏa mãn tăng thêm khi người tiêu dùng sử dụng thêm một đơn vị hàng hóa và dịch vụ. TU Công thức: MU Q Q: Số lượng sản phẩm tiêu dùng TU: Tổng hữu dụng (tính bằng đơn vị dụng ích) MU: Hữu dụng biên (tính bằng đơn vị dụng ích) Ví dụ: Quan sát một người tiêu dùng ăn bánh bao Số bánh tiêu dùng Tổng hữu dụng Hữu dụng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    18    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.