Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 5 - ThS.Trương Thị Hòa

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trong bài giảng Kinh tế học đại cương trình bày đặc điểm của thị trường, đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường và hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn của 2 loại thị trường: Thị trường độc quyền hoàn hảo và thị trường cạnh tranh hoàn hảo. . | Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo Nội dung Một số khái niệm I. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 1. Đặc điểm của thị trường 2. Đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường. 3. Hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn II. Thị trường độc quyền hoàn hảo 1. Đặc điểm của thị trường 2. Đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường 3. Hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn 4. Điều tiết của chính phủ Một số khái niệm Tổng doanh thu (TR): Toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp nhận được do tiêu thụ một số lượng hàng hóa TR = P*Q 3 Một số khái niệm Doanh thu biên (MR): Sự thay đổi trong tổng doanh thu khi doanh nghiệp bán thêm một đơn vị sản phẩm. TR MR (TR )' Q 4 Một số khái niệm Doanh thu trung bình (AR) Là mức doanh thu mà doanh nghiệp nhận được tính trung bình cho một đơn vị sản phẩm bán ra TR AR .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG