Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 6 - ThS.Trương Thị Hòa

Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 6 với mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu biết về đo lường sản lượng quốc gia. Qua nội dung bài giảng, người học nắm được các kiến thức tổng quát mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô, một số khái niệm cơ bản và chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc gia. . | Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia Nội dung I. Mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô II. Một số khái niệm cơ bản III. Chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc gia I. Mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô Công cụ • Chính sách tài khóa • Chính sách tiền tệ • Chính sách thu nhập • Chính sách đối ngoại Mục tiêu • Tăng trưởng kinh tế • Tỷ lệ thất nghiệp • Điều chỉnh lạm phát II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Thu nhập khả dụng (Yd)(DI): Là lượng thu nhập cuối cùng mà hộ gia đình được tiêu dùng Thu nhập khả dụng = Thu nhập – thuế trực thu (Yd = Y - Td) Thu nhập khả dụng (Yd) = C + S Tiêu dùng (C): Là lượng tiền hộ gia đình dùng mua hàng tiêu dùng Tiết kiệm (S): Là phần còn lại của thu nhập của hộ gia đình sau khi đã tiêu dùng Khấu hao (De): Là khoản tiền bù đắp giá trị hao mòn của tài sản cố định Company Logo 2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Đầu tư tư nhân (I): I = Khấu hao + Đầu tư ròng (In) Company .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    264    4    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.