Bài giảng Công nghệ sinh học và Môi trường: Pháp luật an toàn sinh học

Bài giảng Công nghệ sinh học và Môi trường giới thiệu đến người học pháp luật an toàn sinh học. Bài giảng gồm có 6 bài học: tổng quan an toàn sinh học; đánh giá nguy cơ an toàn sinh học; phòng ngừa và xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm; quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen. Qua nội dung bài học trong bài giảng, người học sẽ nắm được các kiến thức tổng quan về bộ môn này. . | 10/17/2017 AN TOÀN SINH HỌC Bộ môn Công nghệ sinh học & Môi trường Trường CĐ Kinh tế & Công nghệ TPHCM Biên soạn: KS. Nguyễn Văn Quang KS. Nguyễn Thanh Minh Thời gian: 30 tiết Đánh giá môn học: 50% Giữa kỳ (20% CC + 30% Seminar) + 50 thi cuối kì. Hình thức thi kết thúc môn: Tự luận 60 phút Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Văn Mùi, 2008. An toàn sinh học. NXB Giáo dục. 2. Khuất Hữu Thanh và Lê Gia Huy, 2007. An toàn sinh học. NXB Khoa học Kỹ thuật Mục tiêu: BÀI 1: TỔNG QUAN AN TOÀN SINH HỌC 1. Phân biệt được các khái niệm an toàn sinh học và an ninh sinh học, kể được các ví dụ về hàng rào bảo vệ thứ nhất, hàng rào bảo vệ thứ hai. 2. Nêu được 2 lý do phải đảm bảo ATSH 3. Kể tên được 6 quy định về an toàn sinh học PXN tại VN 4. Sử dụng được bảng phân loại VSV theo nhóm nguy cơ trong Thông tư 07/2012/TT-BYT 5. Thể hiện được ý định tăng cường đảm bảo ATSH tại PXN của mình 1 10/17/2017 NỘI DUNG số khái niệm và thuật ngữ sao phải đảm bảo ATSH? quy định về ATSH tại Việt Nam 4. Các yếu tố đảm bảo ATSH MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ 1. An toàn sinh học là gì? Thuật ngữ dùng để mô tả nguyên tắc phòng ngừa, các kỹ thuật và thực hành cần thiết để ngăn ngừa những phơi nhiễm không mong muốn hoặc vô tình làm thất thoát tác nhân gậy bệnh và độc tố. (Theo “Laboratory Biosafety Manua”, 3 rd, WHO,2004). An toàn sinh học là biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ những rủi ro tiềm tàng của các ứng dụng công nghệ sinh học có thể gây ra cho con người, động vật, thực vật, vi sinh vật, môi trường và đa dạng sinh học. 2. An ninh sinh học? Những biện pháp an ninh cho tổ chức hay cá nhân được thiết lập để ngăn chặn sự mất mát, đánh cắp, lạm dụng, đánh tráo hoặc cố tình phóng thích tác nhân gây bệnh và độc tố. (Theo “Laboratory Biosafety Manua”, 3 rd, WHO,2004). 2 10/17/2017 HÀNG RÀO BẢO VỆ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM 1. Hàng rào thứ nhất: Bảo vệ người làm xét nghiệm và môi trường bên trong PTN. - Trang bị bảo hộ cá nhân - Tủ ATSH - Cốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.