Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Chương 3: Phân tích công việc trong Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung: ý nghĩa của phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin cho phân tích công việc, xây dựng được bản câu hỏi phân tích công việc, xây dựng được bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc cho những chức danh được chọn. . | Bài giảng: Quản trị nguồn nhân lực CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC MỤC TIÊU - Nêu được ý nghĩa của phân tích công việc. - Nêu được các phương pháp thu thập thông tin cho PTCV. - Xây dựng được bản câu hỏi phân tích công việc. - Xây dựng được bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc cho những chức danh được chọn. NỘI DUNG I. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc II. Những thông tin cần thu thập cho phân tích công việc pháp thu thập thông tin dung bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc Một số vấn đề thường xảy ra tại các doanh nghiệp - Các nhân viên không hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm của họ - Nhân viên tỏ ra bất mãn vì cho rằng mức lương tưởng không phù hợp với khả năng và nỗ lực của họ - Nhiệm vụ của các nhân viên bị chồng chéo - Hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên không được đánh giá chính xác do thiếu các tiêu chuẩn đánh giá - Doanh nghiệp gặp tình trạng lúc thừa, lúc thiếu lao động - Nhân viên được cử đi đào tạo nhưng không áp dụng được những kỹ năng mới vào công việc I. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc Khái niệm Nhiệm vụ Phẩm chất TráchĐiều nhiệm kiện thực hiện cơng Kỹ năng Quyền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG