Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nội dung bài giảng gồm có 4 phần: định hướng nghề nghiệp, khái niệm và ý nghĩa của đào tạo & phát triển nguồn nhân lực, các hình thức đào tạo và qui trình đào tạo. Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, . | LOGO Chương V ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1 NỘI DUNG I. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP II. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐT&PT NNL III. CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO IV. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 2 I. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 3 I. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp Gđ phát triển - 0 – 14 tuổi - Phát triển nhận thức ban đầu về lựa chọn nghề nghiệp 4 I. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Các giai đoạn phát triển nghề nghiệp - 15 – 24 tuổi Gđ thăm dò - Khám phá, thăm dò nhiều sự lựa chọn nghề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG