Bài giảng Xây dựng cầu 2 - Đại học Vinh

Bài giảng Xây dựng cầu 2 là tài liệu tóm tắt các công nghệ thi công từ đơn giản đến hiện đại đã được áp dụng thành công tại Việt Nam. Qua đó giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản và các yêu cầu cần thiết về kết cấu thép trong xây dựng cầu, nắm được các tính chất đặc thù và các biện pháp thi công chỉ đạo kết cấu: nhịp cầu dầm, cầu bê tông cốt thép, cầu treo và cầu dây văng. Việc nắm vững các công nghệ thi công sẽ là chìa khóa cho các kỹ sư có thể mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp làm cầu. . | MỤC TIÊU Bài giảng là tài liệu tóm tắt các công nghệ thi công từ đơn giản đến hiện đại đã được áp dụng thành công tại Việt Nam. Nắm vững các công nghệ thi công sẽ là chìa khóa cho các kỹ sư có thể mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp làm cầu. Đặng Huy Khánh Xây dựng cầu 2 BÀI GIẢNG XÂY DỰNG CẦU 2 (Tài liệu dành cho sinh viên khoa xây dựng_Vinh) NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I - XÂY DỰNG KẾT CẤU NHỊP CẦU THÉP 6 . Đặc điểm về cầu thép:. 6 . Gia công chế tạo cầu thép: 6 . Vật liệu: 6 . Các loại liên kết dùng trong gia công cấu kiện thép: 7 . Chế tạo, lắp ráp kết cấu nhịp trong xưởng:. 7 . Sơn kết cấu nhịp cầu: 8 . Đóng gói và vận chuyển kết cấu nhịp cầu thép: . 9 . Thi công kết cấu nhịp dầm thép: . 10 . Đặc điểm: 10 . Lắp ráp kết cấu nhịp dầm trên bãi: . 10 . Thi công lắp đặt dầm thép bằng cần cẩu: . 15 . Biện pháp lao lắp kết cấu nhịp dầm thép:. 19 . Thi công kết cấu nhịp dầm theo biện pháp lắp ráp tại chỗ. . 25 . Biện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    146    3    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.