Bài giảng Đùi gối - ThS. Hoàng Minh Tú

Mục tiêu của bài giảng Đùi gối nhằm mô tả giới hạn, các cơ vùng đùi và TK chi phối các cơ đó, mô tả tam giác đùi và ống cơ khép, mô tả các bó mạch TK vùng đùi. Bên cạnh đó, bài giảng còn giúp người học nắm được các kiến thức tổng quan về giới hạn các vùng của gối và giới hạn hố khoeo, cách mô tả các thành phần của hố khoeo, mô tả được liên quan các thành phần trong hố khoeo. . | ĐÙI THS. BS. HOÀNG MINH TÚ MỤC TIÊU 1. Mô tả giới hạn, các cơ vùng đùi và TK chi phối các cơ đó. 2. Mô tả tam giác đùi và ống cơ khép. 3. Mô tả các bó mạch TK vùng đùi. 4. Giải thích ứng dụng lâm sàng trong cách xác định ĐM đùi trong tam giác đùi. 5. Vẽ thiết đồ ngang qua tam giác đùi, ngang 1/3 giữa đùi và thiết đồ đứng dọc khu đùi trong. ĐẠI CƯƠNG • Giới hạn: • Trên: nếp lằn mông ở sau và nếp lằn bẹn ở trước • Dưới: đường vòng trên xương bánh chè 3 khoát ngón tay. • Phân vùng: • Vùng đùi trước có 2 khu cơ: • Khu cơ trước: gấp đùi và duỗi cẳng chân gồm cơ tứ đầu đùi, cơ may và cơ thắt lưng chậu. • Khu cơ trong: khép đùi gồm cơ lược, cơ thon và cơ khép. • Hai khu này ngăn cách nhau bởi vách gian cơ đùi trong. • Vùng đùi sau gồm các cơ ụ ngồi cẳng chân là các cơ duỗi đùi và gấp gối. VÙNG ĐÙI TRƯỚC, TRONG: LỚP NÔNG DA VÀ TỔ CHỨC DƯỚI DA • Tấm dưới da: nhiều mô mỡ, nằm trên lớp mô sợi dày chắc: mạc đùi. • Mạc đùi thủng một lỗ cho TM hiển lớn đi qua gọi là lỗ TM hiển. Tấm dưới da phủ trên lỗ này cũng bị thủng nhiều lỗ gọi là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.