Khóa luận tốt nghiệp Thông tin - Thư viện: Hệ thống cung cấp thông tin chọn lọc phục vụ cán bộ giảng viên tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải

Khóa luận nghiên cứu đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội đối với sự nghiệp giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại Nhà trường; nghiên cứu nhu cầu tin và tình hình đảm bảo thông tin cho nhu cầu tin là cán bộ – giảng viên chuyên ngành Giao Thông Vận Tải; theo 3 khoa: Khoa công trình, khoa cơ khí và khoa kinh tế vận tải. Qua đó, luận án đề xuất giải pháp áp dụng hệ thống cung cấp thông tin chọn lọc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ thông tin cho cán bộ – giảng viên của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội. | Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA THÔNG TIN – THƢ VIỆN VŨ THỊ HÕA HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHỌN LỌC PHỤC VỤ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƢ VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: THÔNG TIN – THƢ VIỆN KHÓA : QH – 2006 - X HỆ : CHÍNH QUY HÀ NỘI - 2010 Vũ Thị Hòa 1 K51 Thông tin – Thƣ viện Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, bên cạnh sự cố gắng của bản than tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên và giúp đỡ của các Thầy, Cô giáo và các bạn. Do khả năng và thời gian có hạn, nên nội dung khóa luận chắc chắn còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Thầy cô và các bạn để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn nữa. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy giáo – KS. Phạm Văn Vu – người đã dẫn dắt tôi đến với đề tài cũng như quá trình hoàn thiện đề tài này. Và cũng xin được gửi tới các Thầy cô giáo – những người đã dày công dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho tôi trong cả khóa học – lời cảm ơn chân thành nhất. Cuối cùng xin dành lời cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị làm việc tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế tại đây. Hà Nội, 5/2010 Ngƣời viết Vũ Thị Hòa Vũ Thị Hòa 2 K51 Thông tin – Thƣ viện Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, với sự giúp đữ của những người tôi đã cảm ơn. Mọi kêt quả nghiên cứu trong công trình đều chính xác, không có trong bất kỳ công trình nào khác. Sinh viên Vũ Thị Hòa Vũ Thị Hòa 3 K51 Thông tin – Thƣ viện Khóa luận tốt nghiệp BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT CB – GV: Cán bộ - giảng viên CSDL: Cơ sở dữ liệu ĐH GTVT HN: Đại học Giao thông vận tải Hà Nội GTVT: Giao thông vận tải NCKH: Nghiên cứu khoa học NCPT: Nghiên cứu phát triển NDT: Người dùng tin SP và DV: Sản phẩm và dịch vụ TL: Tài liệu TT: Thông tin TT – TV : Thông tin –

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.