Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Biến đổi văn hóa mưu sinh của cư dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch

Luận án nghiên cứu thực trạng, những phương thức và yếu tố tác động, xu hướng của những biến đổi của văn hóa mưu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch của cư dân xã Hương Sơn (CDXHS), Hà Nội; lý giải những nguyên nhân của sự chuyển đổi phương thức mưu sinh của CDXHS. Đồng thời tạo ra những cơ sở khoa học để các nhà quản lý, nghiên cứu về sau hoạch định được chính sách và các giải pháp phát triển phát triển bền vững. | BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI ĐỖ HẢI YẾN BIẾN ĐỔI VĂN HÓA MƯU SINH CỦA CƯ DÂN XÃ HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CÂNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Chuyên ngành Mã số : Văn hóa học : 62310640 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI - 2018 Công trình đƣợc hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Người hướng dẫn khoa học: 1. . Đinh Thị Vân Chi 2. TS. Nguyễn Văn Lƣu Phản biện 1 : . Trần Đức Ngôn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam Phản biện 2 : . Từ Thị Loan Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Phản biện 3 : . Lâm Bá Nam Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường Tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội Số 418, đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội Vào hồi giờ, ngày tháng . năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Văn hóa (VH) trong kinh tế, văn hóa mưu sinh của cộng đồng cư dân là những vấn đề được rất nhiều nhà nghiên cứu VH quan tâm. Điểm du lịch VH, tâm linh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, thuộc địa bàn 4 xã Hương Sơn, An Tiến, An Phú, Hùng Tiến có diện tích ha. Từ lâu, Hương Sơn đã được du khách biết đến với lễ hội Chùa Hương, lễ hội truyền thống lớn nhất Việt Nam cùng hệ thống các công trình kiến trúc Phật giáo kết hợp hài hoà với những hang động, thung suối đã tạo nên một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam có sức hấp dẫn du lịch đặc biệt. Tuy nhiên, phát triển du lịch và chuyển đổi nghề nghiệp ở Hương Sơn hiện nay tồn tại những vấn đề và mâu thuẫn, đe dọa sự phát triển bền vững văn hóa truyền thống, văn hóa mưu sinh (VHMS), đời sống của cộng đồng cư dân Những vấn đề đó được chỉ ra, làm sáng tỏ, trong một công trình nghiên cứu khoa học, sẽ đóng góp hữu ích cho những nhà quản lý trong đề xuất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    39    1    08-12-2023
2    85    3    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.