Giáo trình Kế toán máy - Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1- NXB Văn hóa Thông tin (bản cập nhật)

Giáo trình Kế toán máy - Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về phần mềm kế toán MISA, hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm MISA 2017. Phần 1 của cuốn giáo trình cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. . | CÔNG TY CỔ PHẦN MISA GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN) NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN HÀ NỘI – 2017 Mục lục M Ụ C L Ụ C MỤC LỤC 2 LỜI MỞ ĐẦU 8 QUY ƯỚC VỀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG CÁC SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN 10 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 11 CHƯƠNG 1 12 TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN . 12 1. Khái niệm phần mềm kế toán . 13 2. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán 13 3. Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công . 15 4. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán . 16 5. Phân loại phần mềm kế toán . 17 6. Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán 20 7. Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy . 22 8. Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng? . 23 9. Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất 23 10. Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm nước ngoài. 30 11. Câu hỏi ôn tập 34 CHƯƠNG 2 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    78    3    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.