Giáo trình Kế toán máy - Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2- NXB Văn hóa Thông tin (bản cập nhật)

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày quy trình xử lý của phần mềm kế toán nói chung và phần mềm kế toán MISA 2017 nói riêng; giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận nhanh với phần mềm MISA cũng như các phần mềm kế toán khác sẵn có tại doanh nghiệp. Từ đó, các bạn có thể làm việc một cách hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp mình. . | Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụ CHƯƠNG 8 K Ế TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được: Nguyên tắc hạch toán Mô hình hoạt động tăng, giảm Công cụ dụng cụ Sơ đồ hạch toán kế toán công cụ dụng cụ Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán Bản quyền của MISA JSC 247 Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụ Nguyên tắc hạch toán CDCD xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải được theo dõi về hiện vật và giá trị trên sổ kế toán chi tiết theo nơi sử dụng và người chịu trách nhiệm vật chất. Đối với các CCDC có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh. Trường hợp xuất CCDC một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh thì giá trị CCDC xuất dùng được ghi vào TK 142, 242 và phân bổ dần vào chi phí SX cho các kỳ kế toán. Mô hình hóa hoạt động quản lý công cụ dụng cụ Xem lại bảng quy ước về các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ tại trang Error! Bookmark not defined Kế toán tăng CCDC 248 Bản quyền của MISA JSC Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụ Kế toán giảm CCDC Thực hành trên phần mềm kế toán Quy trình xử lý trên phần mềm Bản quyền của MISA JSC 249 Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụ Sơ đồ hạch toán kế toán công cụ dụng cụ Hướng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế Các chứng từ đầu vào liên quan Chứng từ dùng cho việc hạch toán CCDC là Phiếu xuất kho, Hóa đơn mua hàng, Phiếu báo hỏng CCDC, biên bản bàn giao CCDC Mẫu chứng từ điển hình: 250 Bản quyền của MISA JSC Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụ Phiếu xuất kho Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ Công cụ dụng cụ trong phần mềm kế toán MISA 2017, NSD thực hiện như sau: Nghiệp vụ 1 và 2: Ghi tăng CCDC VD: Ngày 24/01/2015 xuất máy tính Intel dùng cho phòng giám đốc, phân bổ trong 3 kỳ. NSD tiến hành nhập liệu như sau: - Đầu tiên: tiến hành xuất kho máy tính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    21    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.