Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 3

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 3 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về ứng dụng chính phủ điện tử: Ứng dụng chính phủ điện tử ở cấp độ quốc tế và ứng dụng chính phủ điện tử ở cấp độ quốc gia và địa phương. nội dung chi tiết bài giảng. | 04/04/2018 1 CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2 NỘI DUNG CHƯƠNG 3 Ứng dụng CPĐT ở cấp độ quốc tế Ứng dụng CPĐT ở cấp độ quốc gia và địa phương Ứng dụng CPĐT ở cấp độ quốc tế Giới thiệu chung Bối cảnh toàn cầu hóa Các tổ chức đa quốc gia Sự gia tăng vai trò và các nhiệm vụ của Chính phủ 1 04/04/2018 Ứng dụng CPĐT ở cấp độ quốc tế Mô hình tham gia, liên kết quốc tê mới NGO với các chương trình phát triển Các nhà hoạt động và các nhóm ảnh hưởng với các mô hình tham gia sáng tạo Thế hệ con người kỹ thuật số Phi tập trung hóa và quản lý các mối quan hệ Các giải pháp CPĐT giúp các tổ chức phi chính phủ: - Tự động hóa các quy trình, tối đa hóa hiệu quả, giảm tham nhũng; - Loại bỏ trung gian, giảm chi phí và theo đuổi được chương trình nghị sự - Cải thiện sự phối hợp và hợp tác; giảm quan liêu - Tăng minh bạch, trách nhiệm giải trình - Bảo tồn và tăng cường chuyển giao tri thức 5 Mạng Các nhà lãnh đạo trong nền dân chủ mới (Mạng LEND) Mạng LEND (Leaders Engaged in New Democracies) là một nỗ lực mới mang tính đột phá để hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong các nền dân chủ mới nổi. Nó là một cộng đồng tự duy trì, an toàn, hoạt động trong môi trường phần lớn là ảo. Mạng LEND quy tụ các nhà lãnh đạo chủ chốt của các nền dân chủ mới nhất trên thế giới với các nguyên tổng thống, nguyên thủ tướng và những người có trách nhiệm khác đối với quá trình chuyển đổi dân chủ trong quá khứ. Nó làm tăng các cuộc họp mặt trực tiếp cùng với các trao đổi tay đôi liên tục qua một nền tảng CPĐT tinh vi và an toàn. Mạng LEND đáp ứng nhu cầu quan trọng. Nó tạo điều kiện chia sẻ thông tin thời gian thực giữa các nhà lãnh đạo trong các nền dân chủ mới và những người đã thành công trong giải quyết các thách thức của dân chủ hóa. Mạng LEND sử dụng công nghệ truyền thông mới nhất, bao gồm cả máy tính bảng và hội nghị truyền hình, tạo ra một diễn đàn trực tuyến, nơi các nhà lãnh đạo có thể trao đổi thông tin an toàn. Dự án được thiết kế để cung cấp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
393    4    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.