Ebook Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu đến người đọc tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của từng thị trường: thị trường Châu Á, thị trường Châu Âu, thị trường Châu Mỹ, thị trường Châu Đại Dương và thị trường Châu Phi. Ngoài ra, trong phần 2 này còn đề cập các chính sách, cơ chế xuất nhập khẩu và các điều ước liên quan đến thương mại hàng hóa. . | BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017 CHƯƠNG IV: THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 73 BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017 I. THỊ TRƯỜNG CHÂU Á 1. Tình hình xuất nhập khẩu chung Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước thuộc khu vực Châu Á đạt 283,6 tỷ USD, tăng 25,97% so với năm 2016, chiếm 66,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Châu Á đạt 112,78 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 52,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhập khẩu đạt 170,8 tỷ USD, tăng 22,3% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 81% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Nhập siêu từ khu vực Châu Á năm 2017 là 58,06 tỷ USD, tăng 6,9% so với năm 2016. Năm 2017, xuất khẩu của Việt Nam sang các khu vực thị trường tại Châu Á đều tăng so với năm 2016, cụ thể: xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á (Nhật Bản và Hàn Quốc, các thị trường tiếng Trung) tăng 28,1%, Đông Nam Á (10 nước ASEAN) tăng 19,7%, Tây Á tăng 8,0% và Nam Á tăng 37,9%. Xét về tỷ trọng cơ cấu khu vực thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam tại Châu Á, thị trường Đông Bắc Á chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 75%), tiếp đến là thị trường ASEAN chiếm tỷ trọng 17,5%. Hai thị trường Tây Á và Nam Á chiếm tỷ trọng tương đối thấp, lần lượt là 4% và 3,3%. Bi u 6: C c u th tr tr ng XNK c a Vi t Nam t i khu v c c Châu Á Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường XNK của Việt Nam tại khu vực Châu Á Tây Á, ông Nam Á, Nam Á, ông B c c Á, 2. Xuất nhập khẩu với một kh u số thịhàng trường Bi u 7: C c u hóa sang Hoa K u xu xu t n m m 2017 . Khu vực Đông Bắc Á Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á năm 2017 đạt 213,2 tỷ USD, tăng 28,15% so với năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Đông Bắc Á đạt 77,3 tỷ USD, tăng 74 BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017 37,03% so với năm 2016; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực Đông Bắc Á đạt khoảng 135,9 tỷ USD, tăng 23,6% so

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG