Bài giảng chuyên đề: Phương án xử lý khi có ngộ độc thực phẩm trong trường học

Bài giảng chuyên đề: Phương án xử lý khi có ngộ độc thực phẩm trong trường học trình bày đặc điểm tình hình công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm của nhà trường; đặc điểm tình hình của nhà trường. Qua đó, bài giảng đê xuất các phương án xử lý khi có ngộ độc thực phẩm trong trường học: Giả định tình huống xảy ra với mức độ cao nhất, phân công lực lượng và phương tiện cấp cứu tại chỗ; phương án tổ chức cụ thể và tiếp nhận, xử lý thông tin ngộ độc. . | PHƯƠNG ÁN Quản lý học sinh và chuyển viện khẩn cấp khi có ngộ độc thực phẩm trong nhà trường A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM CỦA NHÀ TRƯỜNG đích: - Nhằm bảo đảm cho an toàn các học sinh, tổ chức tốt việc xử lý sơ cứu ngộ độc ban đầu và tổ chức chuyển viện kịp thời; - Ngăn ngừa việc lo lắng bất an của gia đình sẽ gây hoảng loạn, có những hành động không kiểm soát được, gây mất trật tự, an ninh, tạo điều kiện kẻ gian trà trộn vào vào nhà trường. - Thông qua việc lập phương án chuyển viện khẩn cấp và quản lý học sinh khi có ngộ độc thực phẩm trong trường học để xác định rõ những điểm nguy hiểm, qua đó đặt ra những tình huống cần xử lý khi có ngộ độc thực phẩm để bố trí lực lượng, phương tiện chuyển viện khẩn cấp và quản lý học sinh, tổ chức huấn luyện diễn tập, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả. - Phương án chuyển viện khẩn cấp phải được định kỳ diễn tập để thuần thục cách xử lý các tình huống. A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM CỦA NHÀ TRƯỜNG 2. Yêu cầu: - Thông tin, báo cáo kịp thời: Báo cáo tình hình ngộ độc cho quản lý các cấp để có biện pháp huy động bố trí lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả. - Xử lý tốt sơ cấp cứu tại trường. - Xử lý chuyển viện khẩn cấp: huy động phương tiện để chuyển ngay những học sinh bị nhiễm độc nặng đến bệnh viện gần nhất. - Xử lý duy trì, ổn định nề nếp hoạt động của nhà trường. - Nắm chắc danh sách học sinh: có mặt tại trường, học sinh bị ngộ độc chuyển đến từng bệnh viện. Cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho gia đình học sinh về con em họ. - Hỗ trợ việc tổ chức điều tra của các cơ quan có chức năng. II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG 1/ Vị trí của trường: a/ Vị trí của nhà trường: địa chỉ số . đường Trần Quốc Thảo b/ Khả năng tiếp cận chuyển viện khẩn cấp: theo 02 hướng + Cửa trước: số 4 đường Trần Quốc Thảo + Cửa sau: số 91 đường Nguyễn Đình Chiểu. Xe chuyển viện (xe cứu thương, taxi, tải nhỏ ) hoạt động dễ dàng từ ngoài đường Trần Quốc Thảo vào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.