Bài giảng chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp

Bài giảng chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp không dạy bạn giao tiếp tốt, không dạy bạn cách nói hay cũng không dạy bạn viết giỏi mà chỉ giúp bạn nhận ra rằng “Giao tiếp hiệu quả không khó” và “Bạn có thể làm điều đó”. Nội dung bài giảng trình bày: Khái niệm “giao tiếp”, nguyên tắc giao tiếp, các giai đoạn giao tiếp, các hình thức giao tiếp và kỹ năng giao tiếp. . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP . HOÀNG ANH Email: KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Tr. 2 MỤC TIÊU • • • • Không dạy bạn giao tiếp tốt Không dạy bạn cách nói hay Không dạy bạn viết giỏi Chỉ giúp bạn nhận ra rằng “Giao tiếp hiệu quả không khó” và “Bạn có thể làm điều đó” KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Tr. 3 Hãy giới thiệu về mình KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Tr. 4 Tên của bạn? KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Tr. 5 Chia .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.