Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Lê Tân

Với Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Lê Tân sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức văn học và kỹ năng viết bài Văn nghị luận để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. | THIẾT LẬP MA TRẬN A. CẤU TRÚC MA TRẬN ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT NỘI DUNG I ĐỌC HIỂU: Nhận biết II LÀM VĂN: TỔNG SỐ Thông hiểu Vận dụng - Nhận diện thể loại/ phương thức biểu đạt/ phong cách ngôn ngữ của văn bản - Chỉ ra chi tiết/ hình ảnh/ biện pháp tu từ, nổi bật trong văn bản - Nhận xét về tư tưởng/ quan điểm/ tình cảm/thái độ của tác giả thể hiện trong văn bản. - Rút ra bài học tư tưởng/ nhận thức 2 1 1 4 Số điểm 1,0 1,0 1,0 3,0 Tỉ lệ 10% 10% 10% 30% 1 1 2 2,0 5,0 7,0 20% 50% 70% - Ngữ liệu: Văn bản nghệ thuật. - Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: + 01 đoạn trích . Số câu Tổng: Vận dụng cao Câu 1: Nghị luận xã hội: - Khoảng 200 chữ - Trình bày suy nghĩ về vấn đề đọc sách Viết đoạn văn Câu 2: Nghị luận văn học: - Nghị luận về một bài thơ/ đoạn thơ Số câu Tổng: Số điểm Tỉ lệ TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN TỔ VĂN-TIẾNG ANH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: NGỮ VĂN 12 NĂM HỌC 2017-2018 THỜI LƯỢNG: 90 phút Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.” (Hồ Chí Minh, trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, NXB Sự thật, Hà Nội, 1986) Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn? (0,5 điểm) Câu 2. Đoạn văn đề cập đến nội dung gì? (1,0 điểm) Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả của hai biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.” (1,0 điểm) Câu 4. Đoạn văn gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? (Viết một đoạn văn từ 8 đến 10 dòng). (0,5 điểm) Phần II: Làm văn ( .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.