Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chế độ chính trị, các hình thức thực hiện quyền lực nhà nước, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. | LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM 11/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT BÀI 2 CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NỘI DUNG CHÍNH I. KHÁI NIỆM CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ II. CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC III. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM I. KHÁI NIỆM CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 1. Chính trị Chính trị là hoạt động liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, dân tộc, tộc tầng lớp XH, quốc gia mà cốt lõi là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực NN I. KHÁI NIỆM CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 2. Chế độ chính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1029    3    1    12-05-2021