Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 3 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 2013,. nội dung chi tiết. | LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM 11/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT BÀI 3 QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN NỘI DUNG CHÍNH I. KHÁI NIỆM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN II. CÁC NGUYÊN TẮC HIẾN PHÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN III. CÁC QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN THEO HP 2013 I. KHÁI NIỆM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 1. Khái niệm quyền con người Quyền con người là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có, khách quan của con người được ghi nhận trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. I. KHÁI NIỆM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 2. Khái niệm công dân Công dân là một khái niệm để chỉ một con người thuộc về một Nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch, biểu hiện mối liên hệ pháp lý đặc biệt giữa người đó và Nhà nước. Khái niệm “công dân” hẹp hơn khái niệm “cá nhân” (cá nhân gồm công dân, người nước ngoài và người không quốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.