Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, kỳ họp quốc hội, đại biểu và đoàn đại biểu quốc hội. | BÀI QUỐC HỘI NỘI DUNG CHÍNH I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT PHÁP LÝ II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN III. CƠ CẤU TỔ CHỨC IV. KỲ HỌP QUỐC HỘI V. ĐẠI BIỂU VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT PHÁP LÝ “Ví trí pháp lý” dùng để khái quát hóa vị trí, mô hình của một cơ quan nhà nước trong BMNN thông qua các quy định của pháp luật. Điều 69 Hiến pháp năm 2013 VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA QUỐC HỘI 1 Đại biểu cao nhất của Nhân dân 2 Quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ 2. Quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam Thể hiện Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng. Lập hiến, lập pháp. Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Quốc hội thành lập các chức danh chủ chốt của các cơ quan nhà nước ở trung ương. ương Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
264    53    2    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.