Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí pháp lý của chủ tịch nước, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước, nội dung chi tiết. | BÀI CHỦ TỊCH NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NỘI DUNG CHÍNH I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC Điều 86 Hiến pháp 2013 Chủ tịch nước có vị trí pháp lý như sau: Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước về đối nội, đối ngoại. I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC Chủ tịch nước đứng đầu Nhà nước thay mặt nước về đối nội, đối ngoại Thể hiện Có những thẩm quyền quyết định riêng liên quan đến vai trò cơ quan thay mặt nước Quyết định mang tính hình thức (những vấn đề cơ quan nhà nước khác đã quyết định) I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC Cách thành lập Chủ tịch nước Điều kiện Chủ tịch nước Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của UBTVQH Là đại biểu Quốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.