Bài thuyết trình dự án đầu tư: Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu tỉnh Bình Định

Mục tiêu chung: Khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương trong mối tương quan với vùng, cả nước và quốc tế để phát huy vị trí, vai trò của tài nguyên du lịch đối với cả nước và trên trường quốc tế. Qua đó, xác định mô hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI DIÊM TIÊU Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH XD TM DV NGUYỆT SƠN Địa điểm: Hồ Diêm Tiêu, tại Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ----Tháng 09/2018---- Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI DIÊM TIÊU CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH XD - TM - DV NGUYỆT SƠN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT TRẦN THẾ SƠN NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2 Dự án Khu du lịch sinh thái Diêm Tiêu MỤC LỤC CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 6 I. Giới thiệu về chủ đầu tư. 6 II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. .6 III. Sự cần thiết xây dựng dự án. .6 IV. Các căn cứ pháp V. Mục tiêu dự án. .8 . Mục tiêu . Mục tiêu cụ thể. 8 CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN .10 I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. 10 . Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. .10 . Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. 13 II. Quy mô đầu tư của dự án. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    65    2    16-04-2024
2    72    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.