Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn nhận diện được các quan hệ do luật hành chính điều chỉnh, xác định được các phương pháp điều chỉnh của ngành luật hành chính, phân biệt được LHC với các ngành luật khác, phân biệt ngành luật hành chính với khoa học luật hành chính và môn học luật hành chính. | BÀI 2: NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH, KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH, MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 1 4/12/2016 MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Nhận diện được các quan hệ do LHC điều chỉnh. Xác định được các phương pháp điều chỉnh của ngành LHC. Phân biệt được LHC với các ngành luật khác. Phân biệt ngành LHC với khoa học LHC và môn học LHC. 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH: 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT I. Ngành luật hành chính Việt Nam II. Khoa học luật hành chính III. Môn học Luật hành chính 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT MỘT NGÀNH LUẬT MỘT LOẠI HÌNH KHOA HỌC PHÁP LÝ MỘT MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH I. NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam Hệ thống pháp luật quốc gia Hệ thống pháp luật quốc tế 1 Luật Hiến pháp (luật nhà nước) 1 Công pháp quốc tế 2 Luật hành chính 2 Tư pháp quốc tế 3 Luật tài chính 4 Luật ngân hàng 5 Luật đất đai 6 Luật dân sự 7 Luật lao động 8 Luật hôn nhân và gia đình 9 Luật hình sự 10 Luật tố tụng hình sự 11 Luật tố tụng dân sự 12 Luật tố tụng hành chính 13 Luật kinh tế 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Đối tượng điều chỉnh Phương pháp điều chỉnh NGÀNH LUẬT 1. Đối tượng điều chỉnh a. Khái niệm: Là những quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Đó là những quan hệ chấp hành – điều hành nhà nước. 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Quan hệ nào sau đây là đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính? Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch UBND quận X ra quyết định thu hồi đất của hộ gia đình bà Lê Thu M. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh. Bà Lê Thu M khởi kiện quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND quận X. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo K 10 năm tù. Ông Lê Q và bà Nguyễn Thị S ký kết hợp đồng mua bán nhà ở. 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Đặc trưng của quan hệ chấp hành - điều hành nhà nước: Tính không bình đẳng giữa các bên . | BÀI 2: NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH, KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH, MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 1 4/12/2016 MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Nhận diện được các quan hệ do LHC điều chỉnh. Xác định được các phương pháp điều chỉnh của ngành LHC. Phân biệt được LHC với các ngành luật khác. Phân biệt ngành LHC với khoa học LHC và môn học LHC. 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH: 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT I. Ngành luật hành chính Việt Nam II. Khoa học luật hành chính III. Môn học Luật hành chính 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT MỘT NGÀNH LUẬT MỘT LOẠI HÌNH KHOA HỌC PHÁP LÝ MỘT MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH I. NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT 4/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam Hệ thống pháp luật quốc gia Hệ thống pháp luật quốc tế 1 Luật Hiến pháp (luật nhà nước) 1 Công pháp quốc tế 2 Luật hành chính 2 Tư pháp quốc tế 3 Luật tài chính 4 Luật ngân hàng 5 Luật đất đai 6 Luật dân sự 7 Luật lao động 8 Luật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    71    2    17-07-2024
171    261    4    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.