Bài giảng Luật hành chính: Bài 4 - ĐH Luật

Mục tiêu bài giảng giúp các bạn hiểu khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và phân biệt được với CQNN khác, nắm rõ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương. | Bài 4 CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐẠI HỌC LUẬT 5/14/2020 6:29:06 AM Mục tiêu bài giảng Hiểu khái niệm, đặc điểm của CQHCNN và phân biệt được với CQNN khác. Nắm rõ hệ thống các CQHCNN ở trung ương và địa phương. 5/14/2020 6:29:06 AM ĐẠI HỌC LUẬT Văn bản pháp luật ĐẠI HỌC LUẬT 1. Hiến pháp năm 2013; 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; 3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 4. Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 5/14/2020 6:29:06 AM 5. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 6. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 7. Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ. 5/14/2020 6:29:06 AM ĐẠI HỌC LUẬT ĐẠI HỌC LUẬT Nội dung KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM – PHÂN LOẠI CQHCNN CÁC CQHCNN Ở TRUNG ƯƠNG CÁC CQHCNN Ở ĐỊA PHƯƠNG Cơ quan nào là cơ quan HCNN? Ủy ban nhân dân Sở Công thương Tòa án nhân dân Tổng cục thi hành án dân sự Ngân hàng nhà nước Kiểm toán nhà nước Hội đồng nhân dân tỉnh 5/14/2020 6:29:06 AM ĐẠI HỌC LUẬT Ủy ban nhân dân Sở Công thương Tổng cục thi hành án dân sự Ngân hàng nhà nước 5/14/2020 6:29:06 AM ĐẠI HỌC LUẬT Kết quả I. KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM – PHÂN LOẠI CƠ QUAN HCNN Khái niệm cơ quan HCNN “Cơ quan HCNN là một loại cơ quan trong BMNN được thành lập để thực hiện chức năng QLNN”. ĐẠI HỌC LUẬT 5/14/2020 6:29:06 AM ĐẠI HỌC LUẬT . Đặc điểm 1. Là cơ quan thực hiện chức năng chấp hành – điều hành 2. Các CQHC có mối quan hệ chỉ đạo – điều hành rất chặt chẽ. 3. Có số lượng lớn cán bộ, CC, tạo thành một hệ thống phức tạp. 4. Có hệ thống các đơn vị cơ sở trực thuộc từ TU đến địa phương. 1. Mang tính độc lập tương đối 2. Được thành lập theo quy định của pháp luật 3. Có thẩm quyền do pháp luật quy định ĐẠI HỌC LUẬT NĂNG LỰC CHỦ THỂ CQHCNN Xuất hiện Chấm dứt Phân loại ĐẠI HỌC . | Bài 4 CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐẠI HỌC LUẬT 5/14/2020 6:49:55 AM Mục tiêu bài giảng Hiểu khái niệm, đặc điểm của CQHCNN và phân biệt được với CQNN khác. Nắm rõ hệ thống các CQHCNN ở trung ương và địa phương. 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Văn bản pháp luật ĐẠI HỌC LUẬT 1. Hiến pháp năm 2013; 2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; 3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 4. Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 5/14/2020 6:49:55 AM 5. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 6. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 7. Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ. 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT ĐẠI HỌC LUẬT Nội dung KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM – PHÂN LOẠI CQHCNN CÁC CQHCNN Ở TRUNG ƯƠNG CÁC CQHCNN Ở ĐỊA PHƯƠNG Cơ quan nào là cơ quan

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    355    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.