Bài giảng Luật hành chính: Bài 5 - ĐH Luật

Mục đích của Bài giảng Luật hành chính Bài 5 giúp các bạn hiểu và phân biệt được ba khái niệm: cán bộ, công chức và viên chức, nắm được quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức, biết đánh giá và vận dụng pháp luật về CB, CC, VC để giải quyết các tình huống thực tiễn. | LUẬT HÀNH CHÍNH Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT 1 6/5/2016 Bài: CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Cán bộ? Công chức? Viên chức? Khác? 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch UBTƯMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh Tổng giám đốc AVG Trần Đăng Tuấn 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Hiệu trưởng Đại học Luật TP. HCM GS. TS Mai Hồng Quỳ Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen TS. Bùi Trân Phượng 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, ĐBQH Dương Trung Quốc Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM Mục tiêu bài giảng Hiểu và phân biệt được ba khái niệm: cán bộ, công chức và viên chức. Nắm được quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức. Biết đánh giá và vận dụng pháp luật về CB, CC, VC để giải quyết các tình huống thực tiễn. 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Văn bản pháp luật Luật cán bộ, công chức 2008; Luật Viên chức 2010; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/3/2010 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (được sđ,bs bởi Nghị định 93/2010/NĐ-CP) 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Văn bản pháp luật Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của CP về công chức xã, phường, thị trấn. . | LUẬT HÀNH CHÍNH Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT 1 6/5/2016 Bài: CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Cán bộ? Công chức? Viên chức? Khác? 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch UBTƯMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh Tổng giám đốc AVG Trần Đăng Tuấn 6/5/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những người sau đây là ai? Hiệu trưởng Đại học Luật TP. HCM GS. TS Mai Hồng Quỳ Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen TS. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    107    2    17-07-2024
39    100    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.