Bài giảng Luật hành chính: Bài 8 - ĐH Luật

Mục đích của bài giảng giúp các bạn hiểu và phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là tội phạm, xác định được các hình thức, biện pháp trách nhiệm hành chính, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, xác định được trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên. | LUẬT HÀNH CHÍNH Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 5/14/2020 6:29:07 AM Bài 8: VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Mục tiêu bài giảng Hiểu và phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là tội phạm Xác định được các hình thức, biện pháp trách nhiệm hành chính, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính Xác định được trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Những nội dung chính Vi phạm hành chính Trách nhiệm hành chính Trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Tài liệu tham khảo Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Sách tham khảo: Luật Hành chính Việt Nam – Những vấn đề cơ bản, câu hỏi, tình huống và văn bản quy phạm pháp luật, Nxb Lao động, 2015. 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Văn bản pháp luật Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC Các Nghị định về Xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Vi phạm hành chính 1. Khái niệm Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt VPHC.(K 1, Đ 2 Luật XLVPHC 2012 ) Ví dụ: Xem xét quy định sau: “Phạt tiền từ đồng đến đồng đối với hành vi tự ý chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Ý nghĩa: nhằm nhận diện ban đầu về một vi phạm hành chính. Có 5 dấu hiệu như sau: VPHC là hành vi trái pháp luật Xử sự không đúng với yêu cầu của pháp luật Xử sử ngược lại với yêu cầu của pháp luật Ví dụ: - Hành vi đăng ký khai sinh quá hạn - Hành vi gian lận thuế. 2. Các dấu | LUẬT HÀNH CHÍNH Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 5/14/2020 6:49:56 AM Bài 8: VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Mục tiêu bài giảng Hiểu và phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là tội phạm Xác định được các hình thức, biện pháp trách nhiệm hành chính, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính Xác định được trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Những nội dung chính Vi phạm hành chính Trách nhiệm hành chính Trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Tài liệu tham khảo Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Sách tham khảo: Luật Hành chính Việt Nam – Những vấn đề cơ bản, câu hỏi, tình huống và văn bản quy phạm pháp luật, Nxb Lao động, 2015. 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Văn bản pháp luật Luật Xử lý vi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    77    1    21-04-2024
21    202    2    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.