Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Lê Tân

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 sắp tới cùng củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc giải Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Lê Tân. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017-2018 Môn thi: Ngữ văn 10 - CB Ngày thi: Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) MA TRẬN ĐỀ: Mức độ nhận thức I. Đọc hiểu Đoạn trích. Số câu Số điểm Tỉ lệ văn 1. Nghị luận xã hội: viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) Nhận biết - Xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt, của đoạn trích. 1 0,5 5% Thông hiểu Vận dụng thấp - Nội dung Thể hiện đoạn trích. quan điểm Quan điểm, tư cá nhân về tưởng của tác vấn đề đặt ra giả. trong đoạn Nghệ thuật và trích (nhận tác dụng trong xét, đánh đoạn văn, đoạn giá, rút ra thơ. bài học, ) 1 1 1,0 1,5 10% 15% Tổng số 3 3,0 30% Vận dụng tổng hợp kĩ năng và kiến thức về xã hội, văn học để viết đoạn văn ngắn về vấn đề xã hội trong đoạn trích phần đọc hiểu. 2. Nghị luận văn học về một đoạn thơ hoặc một bài thơ Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung Số câu Số điểm Tỉ lệ Vận dụng cao 1 0,5 10% 1 1,0 10% 1 1,5 15% Vận dụng tổng hợp những hiểu biết về tác giả, tác phẩm đã học và kĩ năng tạo lập văn bản để viết bài nghị luận văn học: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (HKI - Ngữ văn 10). 2 7,0 70% 2 7,0 70% 2 7,0 70% 5 10,0 100% SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017-2018 Môn thi: Ngữ văn 10 - CB Ngày thi: Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi: Chẳng ai muốn làm hành khất, Tội trời đày ở nhân gian. Con không được cười giễu họ, Dù họ hôi hám úa tàn. Nhà mình sát đường, họ đến, Có cho thì có là bao. Con không bao giờ được hỏi, Quê hương họ ở nơi nào. (.) Mình tạm gọi là no ấm, Ai biết cơ trời vần xoay, Lòng tốt gửi vào thiên hạ, Biết đâu nuôi bố sau này. (Trần Nhuận Minh, Dặn con, Nhà thơ và hoa cỏ, NXB Văn học, 1993) Câu 2. (0,5 điểm): Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích? Câu 1. (1,0 điểm): Hãy nêu nội dung chính của đoạn trích trên? (1,0 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.