Đề thi hóc inh giỏi cấp huyện môn Toán 9 năm 2018 -2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Thạch Hà

Tham khảo Đề thi HSG Toán 9 năm học 2018 -2019 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, qua đó các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. Chúc các em thi tốt! | PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1. (4,5 điểm) ( 1. Tính giá trị biểu thức A = 4 + 15 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn thi: Toán 9 (Thời gian làm bài: 150 phút) )( 10 − 6 ) 4 − 15 2. Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau: −2019 2018 N= M= x2 − 2x − 3 x − 2x + 3 Câu 2. (3,0 điểm) 1. Cho 3 số a, b,c khác 0, thỏa mãn a + b+ c = 0. Chứng minh hằng đẳng thức: 1 1 1 1 1 1 + 2+ 2 = + + 2 a b c a b c 2. Tính giá trị của biểu thức: B = 1 + 1 1 1 1 1 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + + 1 + + 2 2 1 2 2 3 2018 20192 Câu 3. (4,5 điểm) 1. Cho đa thức f(x), tìm dư của phép chia f(x) cho (x-1)(x+2). Biết rằng f(x) chia cho x - 1 dư 7 và f(x) chia cho x + 2 dư 1. 2. Giải phương trình: x3 - 3x2 + 2x + 6 = 0 3. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 5x2 + y2 = 17 – 2xy Câu 4. (3,0 điểm) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng: a b c + + 2 a) b+c c+a a+b 1 1 1 ; ; b) là độ dài 3 cạnh của một tam giác. a+b b+c c+a Câu 5. (5,0 điểm) 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM, phân giác AI. Tính HI, IM; biết rằng AC= 4/3AB và diện tích tam giác ABC là 24 cm2 2. Qua điểm O nằm trong tam giác ABC ta vẽ 3 đường thẳng song song với 3 cạnh tam giác. Đường thẳng song song với cạnh AB cắt cạnh AC, BC lần lượt tại E và D; đường thẳng song song với cạnh BC cắt cạnh AB và AC lần lượt tại M và N; đường thẳng song song với cạnh AC cắt cạnh AB và BC lần lượt tại F và H. Biết diện tích các tam giác ODH, ONE, OMF lần lượt là a2, b2, c2. a) Tính diện tích S của tam giác ABC theo a, b, c b) Chứng minh S 3(a2 + b2 +c2) ------------------Hết----------------Họ và tên học sinh: SBD: (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi ) SƠ LƯỢC GIẢI Đề thi chọn HSG cấp huyện năm học 2018 – 2019 Môn: TOÁN 9 Đáp án )( 10 − 6 ) 4 − 15 = 4 + 15 ( 4 + A = 4 + . 2 ( 5 − 3 ) = 8 + 2 15. ( 5 − 3 ) A = ( 5 + 3 ) .( 5 − 3 ) = 5 - 3 = 2 ( Ta có A = 4 + 15 )( 15 4 − 15 . 10 − .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    107    1    03-12-2023
103    63    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.