Đề thi HSG Toán 8 năm học 2018 -2019

Tham khảo Đề thi HSG Toán 8 năm học 2018 -2019 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, qua đó các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. | PHÒNG GD & ĐT THẠCH HÀ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: TOÁN 8 Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC I. PHẦN GHI KẾT QUẢ (thí sinh chỉ cần ghi kết quả vào tờ giấy thi) Câu 1: Tìm m, để 2 phương trình: x + 1 = 0 (1) và (x +1)(mx -2) = 0 (2) tương đương. Câu 2: Tìm cặp số nguyên (a, b) thỏa mãn phương trình: a2 2ab 2b2 4a 6 0 : Câu 3. Kết quả rút gọn biểu thức: A 23 1 33 1 43 1 1003 1 . . . là bao nhiêu? 23 1 33 1 43 1 1003 1 Câu 4. Tìm số nguyên n biết n 2 4n 7 là số chính phương. Câu 5. Tìm các hằng số a và b sao cho đa thức: ax 3 bx 2 5 x 22 chia hết cho đa thức x2 x 2 Câu 6. Tìm các số có 4 chữ số abcd sao cho dcba Câu 7. Cho số có dạng 123456789101112131415 9989991000. Hỏi chữ số thứ 2018 tính từ bên trái sang bên phải là chữ số nào? M Câu 8. Ở hình vẽ bên: ABCD là hình vuông có diện tích 144 cm2; A B M là trung điểm của AB. Diện tích tứ giác MQIP là bao nhiêu? Q P Câu 9. Cho hình thang ABCD có AB và CD là hai đáy, AC cắt BD I tại O. Tính diện tích hình thang ABCD biết SAOB = 16 cm2 và SCOD 2 = 25 cm . C Câu 10. Một đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một D 0 góc trong của đa giác bằng 504 . Hỏi đa giác có mấy cạnh? II. PHẦN TỰ LUẬN (thí sinh trình bày lời giải vào tờ giấy thi) Câu 11. a) Cho phương trình: m( x 2) 3( m 1) 1 . Tìm giá trị của tham số m để x 1 phương trình có nghiệm âm? x4 x2 2 0 b) Giải phương trình: 2 x 4x 4 x 2 Câu 12. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức: P x2 x 1 x2 x 1 Câu 13. Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Lấy điểm I thuộc 900 (I và M không trùng với các đỉnh cạnh AB, điểm M thuộc cạnh BC sao cho IOM của hình vuông) a) Chứng minh: AOI BOM b) Gọi N là giao điểm của AM và DC, OM cắt BN tại K. Chứng minh: IM // BN c) Chứng minh: KO là tia phân giác của BKC Câu 14. Trong mỗi phút mỗi chiếc máy A và B sản xuất được một chai nước. Nhưng máy A phải nghỉ ít nhất 1 phút sau khi

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG