Đề tài: Định lý Vi-ét và ứng dụng trong giải toán lớp 9

Để nhằm mục đích bổ sung nâng cao kiến thức giải các bài toán bậc hai có ứng dụng hệ thức Vi-ét cho các em học sinh THCS. Từ đó các em có thể làm tốt các bài toán bậc hai trong các kỳ thi tuyển. Kích thích, giúp các em biết cách tìm kiến thức nhiều hơn nữa, không chỉ bài toán bậc hai mà cả các dạng toán khác.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    2    1    09-05-2021