Bài giảng Kế toán 1: Chương 2 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

Chương 2: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán trong Bài giảng Kế toán 1 giới thiệu đến người học khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. . | 2017 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN & MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN 1 MỤC TIÊU Giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán Cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán 2 NỘI DUNG Khái niệm kiểm toán Phân loại kiểm toán Môi trường của hoạt động kiểm toán 3 1 2017 KHÁI NIỆM Kiểm toán báo cáo tài chính năm 20x0 của Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk để công bố cho các cổ đông Cơ quan thuế duyệt quyết toán thuế năm 20x0 của công ty Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn Kiểm toán Ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 20x0 Kiểm tra và đánh giá hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại TPHCM để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 4 KHÁI NIỆM Kiểm toán là việc thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin nhằm xác định và báo cáo về sự phù hợp của thông tin này với các tiêu chuẩn được thiết lập. Việc kiểm toán cần được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập. 5 KHÁI NIỆM Các thông tin cần kiểm tra Các KTV đủ năng lực và độc lập Thu thập và đánh giá bằng chứng BÁO CÁO Sự phù hợp Các tiêu chuẩn được thiết lập 6 2 2017 PHÂN LOẠI Phân loại theo mục đích • Kiểm toán hoạt động • Kiểm toán tuân thủ • Kiểm toán BCTC Phân loại theo chủ thể • Kiểm toán viên nội bộ • Kiểm toán viên nhà nước • Kiểm toán viên độc lập 7 PHÂN LOẠI Phân loại theo mục đích • Kiểm toán hoạt động • Kiểm toán tuân thủ • Kiểm toán BCTC • Kiểm toán viên nội bộ Phân loại • Kiểm toán viên nhà nước theo chủ thể • Nhà quản lý • Nhà nước • Người thứ ba NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN • Kiểm toán viên độc lập 8 Sự khác biệt giữa các loại kiểm toán Xe ôtô 7 chỗ dùng để chở nước mắm đường Sài Gòn - Vũng Tàu, 3 chuyến một ngày. Tỷ lệ khấu hao là 10% một năm. • Kiểm toán viên thuế? • Kiểm toán viên độc lập ? • Kiểm toán viên nội bộ ? 9 3 2017 Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính Làm cơ sở đưa ra ý kiến rằng BCTC: Ø Lập trên cơ sở chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành Ø Tuân thủ pháp luật liên quan Ø Trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    11    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.