Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 trình bày "Chi phí và phân loại chi phí". Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về chi phí, chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, chi phí liên quan đến việc ra quyết định; biến phí và định phí. . | Mục tiêu Chi phí và phân loại chi phí • Sau khi học xong chương này, người học có thể: – Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp – Trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định. – Phân biệt được các loại chi phí khác nhau đứng dưới những góc nhìn khác nhau; đặc biệt là theo cách thức ứng xử của chi phí. 2 3 Nội dung Tổng quan về chi phí • • • • • • Chi phí là nguồn lực được bỏ ra trong quá trình hoạt động nhằm đạt được mục tiêu tiêu. • Chi phí bao hàm khái niệm đánh đổi • Quản trị chi phí là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý tổ chức • Tuy nhiên nhiên, quản trị chi phí không phải là điều dễ dàng Tổng quan về chi phí Chi phí hí sản ả xuất ấ vàà chi hi phí hí ngoài ài sản ả xuất ấ Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp Chi phí liên quan đến việc ra quyết định Biến phí và định phí 4 1 Thảo luận Chi phí SX/ngoài SX • Xác định chi phí một giờ đến lớp của bạn? CP nguyên vật liệu trực tiếp CP nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất CP sản xuất chung CP bán hàng CP quản lý doanh nghiệp 5 Chi phí ngoài sản xuất 6 Chi phí SX/ngoài SX Chi phí SX/ngoài SX • Hãy kể và phân loại các chi phí tại công ty Unilever Vietnam: • Tại sao phải phân biệt chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất? – CP sản xuất – CP ngoài sản xuất 7 8 2 Suy nghĩ Chi phí trực tiếp/gián tiếp • Hãng tư vấn Boston tính ra tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý của 1000 công ty lớn nhất nước Mỹ đã có mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10% trong giai đoạn 1997-2000 (so với mức 1,7% giai đoạn 1986-1996) • Kết luận: Chi phí tăng vọt trong thời kỳ kinh tế bùng nổ sẽ gây khó khăn khi kinh tế suy thoái. 9 Lương của nhân viên bảo vệ được tính vào sản phẩm nào của Unilever? 10 Chi phí trực tiếp/gián tiếp Chi phí trực tiếp/gián tiếp • CP trực tiếp = Chi phí có thể xác định trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí. phí • Chi phí gián tiếp = Chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí và nó được phân bổ cho .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
296    3    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.