Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức về hình thức kế toán. Cùng nắm nội dung bài giảng thông qua việc tìm hiểu tổng quan về sổ kế toán, các hình thức ghi sổ kế toán và thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung. . | 29/06/2018 Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán HÌNH THỨC KẾ TOÁN Nội dung Tổng quan về sổ kế toán Các hình thức ghi sổ kế toán Thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Mục tiêu Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: • Giải thích và trình bày các quy định pháp lý về sổ kế toán và hình thức kế toán • Phân biệt các loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết • Phân biệt sự khác biệt về cách thức ghi chép giữa các loại sổ kế toán trong từng hình thức ghi sổ kế toán • Thực hiện ghi chép vào sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung Tổng quan về sổ kế toán Khái niệm và vai trò Phân loại Hệ thống sổ kế toán Quy trình thực hiện • Mở sổ • Ghi sổ • Khóa sổ 1 29/06/2018 Phân loại Khái niệm và vai trò Phân loại theo phương pháp ghi chép vào sổ kế toán Sổ sách kế toán là nơi ghi chép và lưu giữ các nghiệp vụ. Sổ sách kế toán là căn cứ để lập báo cáo tài chính 7 Sổ ghi theo trình tự thời gian là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, giúp cho việc kiểm tra, tra cứu khi cần thiết. Thí dụ: Nhật ký. Sổ ghi theo hệ thống là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phân loại theo tài khoản tổng hợp và chi tiết, giúp kế toán lưu trữ thông tin và phản ảnh kiểm tra từng đối tượng kế toán. Ví dụ: Sổ cái, Sổ chi tiết. Sổ liên hợp: là loại sổ kết hợp vừa ghi theo trình tự thời gian, vừa ghi theo hệ thống trên cùng một trang sổ. 8 2 29/06/2018 Phân loại (tiếp) Phân loại (tiếp) Phân loại theo mức độ phản ảnh Phân loại theo cách tổ chức sổ Sổ đóng thành quyển: Sổ cái, Nhật ký – Sổ cái . Sổ tờ rời: thẻ kho, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá Sổ điện tử trong hệ thống kế toán xử lý bằng máy vi tính, các sổ kế toán được thiết kế dưới dạng các tập tin lưu trữ trong các đĩa từ, kế toán ghi sổ bằng cách nhập dữ liệu. Sổ tổng hợp là sổ kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản. Thí dụ: Sổ cái. Sổ chi tiết gồm các sổ, thẻ chi tiết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG