Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 0 - ThS. Hoàng Huy Cường

Chương mở đầu trong Bài giảng Kế toán tài chính 3 được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được vai trò của chứng từ kế toán; nhận diện được cách thức tổ chức chứng từ và lập được chứng từ kế toán; nhận diện các hình thức kế toán và vận dụng hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp; thực hành ghi sổ kế toán, sửa chữa, điều chỉnh sổ kế toán. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày mục đích, đối tượng và các quy định liên quan đến báo cáo tài chính; hiểu được quy trình cũng như các quy định về lập, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo tài chính. . | ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 Vị trí môn học Kế toán tài chính 1 • Các yếu tố cơ bản Kế toán tài chính 2 • Các vấn đề nâng cao Kế toán tài chính 3 1 MỤC TIÊU MÔN HỌC Hiểu được vai trò của chứng từ kế toán; Nhận diện được cách thức tổ chức chứng từ và Lập được chứng từ kế toán Nhận diện các hình thức kế toán và vận dụng hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của DN; Thực hành ghi sổ kế toán, sửa chữa, điều chỉnh sổ kế toán. Nhận biết mục đích, đối tượng và các quy định liên quan đến báo cáo tài chính; Hiểu được quy trình cũng như các quy định về lập, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo tài chính. MỤC TIÊU MÔN HỌC (tiếp) Thực hành lập các Báo cáo tài chính; Hiểu được ý nghĩa của từng BCTC cũng như mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính Nhận diện các thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót kế toán, giải thích ảnh hưởng của chúng đến từng BCTC của doanh nghiệp Hiểu được nội dung của việc tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. 2 NỘI DUNG MÔN HỌC Chứng từ kế toán Hình thức kế toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Thay đổi chính sách kế toán TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư 200/2014/TT-BTC Kế toán tài chính 5, Bộ môn Kế toán tài chính, Trường ĐHKT TPHCM Các chuẩn mực kế toán Việt Nam Các văn bản pháp lý liên quan 3 ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN Đánh giá Bài kiểm tra Giữa kỳ Cuối kỳ Thời gian Tỷ trọng 60 – 90 phút 40% Bài tập cá nhân, nhóm Bài thi 10% 90 phút 50% Không sử dụng tài liệu Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY (10 buổi) Buổi thứ Nội dung 1 Chương 1: Chứng từ kế toán 2 Chương 2: Hình thức kế toán 3 Chương 2: (tiếp) 4 Chương 3: Bảng cân đối kế toán 5 Chương 3: (tiếp) 6 Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 7 Kiểm tra giữa kỳ 8 Chương 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 Chương 6: Bản thuyết minh BCTC 4 LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY (10 buổi) Buổi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    10    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.