Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 trình bày chứng từ kế toán. Sau khi học xong chương này sinh viên có thể giải thích và trình bày được một quy trình kế toán trong doanh nghiệp, phân tích ý nghĩa, vai trò của chứng từ kế toán; phân loại, xử lý và lập được một số chứng từ kế toán; phân tích các quy định pháp lý lên quan đến lập, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. Qua đó áp dụng các kiến thức đã học trên một số chứng từ kế toán. . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán 1 Mục tiêu • Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: – Giải thích và trình bày được một quy trình kế toán trong doanh nghiệp – Phân tích ý nghĩa, vai trò của chứng từ kế toán – Phân loại, xử lý và lập được một số chứng từ kế toán – Phân tích các quy định pháp lý lên quan đến lập, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán – Áp dụng các kiến thức đã học trên một số chứng từ kế toán 2 1 Nội dung • Tổng quan về quy trình kế toán • Chứng từ kế toán • Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 3 Tài liệu tham khảo • Luật kế toán 03/2003/QH11 • Nghị định 129/2004/NĐ-CP • Chế độ chứng từ kế toán: Thông tư 200/2014/TT-BTC. • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 • Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 4 2 Tổng quan về quy trình kế toán Khái niệm Các nội dung của quy trình kế toán Kiểm soát nội bộ và công tác kế toán 5 Khái niệm • Quy trình kế toán là các bước của một quá trình xử lý dữ liệu để hình thành thông tin kế toán. 6 3 Các nội dung của quy trình kế toán • Quy trình kế toán bao gồm: – Ghi chép ban đầu trên chứng từ kế toán – Xử lý trên sổ sách kế toán – Lập và trình bày các báo cáo kế toán • Lồng ghép trong quy trình kế toán là việc kiểm soát các hoạt động. 7 Quy trình kế toán Dữ liệu kinh tế Ghi chép ban đầu (Chứng từ) Phân loại, ghi chép, tổng hợp (Sổ sách) Cung cấp thông tin (Báo cáo) Thông tin 8 4 Quy trình xử lý chứng từ Do nhà quản lý thiết lập - Phân chia trách nhiệm - Xác định nghĩa vụ - Giảm rủi ro 9 Ví dụ 1 • Công ty A là một đơn vị kinh doanh bất động sản (xây dựng các chung cư cao cấp sau đó bán lại). Trích một đoạn qui trình thanh toán cho nhà thầu như sau: “ . Với khoản thanh toán lần đầu: Ứng theo tỷ lệ % của hợp đồng, hồ sơ thanh toán gồm: Hợp đồng kinh tế, Giấy đề nghị thanh toán của nhà thầu đã được duyệt, Hóa đơn GTGT trên số tiền tạm ứng. Kế toán sẽ căn cứ vào hồ sơ để lập UNC và trình Tổng giám đốc duyệt thanh toán”. Yêu cầu: .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.