Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ThS. Hoàng Huy Cường

Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học có thể giải thích và trình bày các quy định pháp lý về sổ kế toán và hình thức kế toán, phân biệt các loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; phân biệt sự khác biệt về cách thức ghi chép giữa các loại sổ kế toán trong từng hình thức ghi sổ kế toán. Qua nội dung bài giảng, người học nắm được các kiến thức tổng quan về hình thức kế toán. . | Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán HÌNH THỨC KẾ TOÁN MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: • Giải thích và trình bày các quy định pháp lý về sổ kế toán và hình thức kế toán • Phân biệt các loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết • Phân biệt sự khác biệt về cách thức ghi chép giữa các loại sổ kế toán trong từng hình thức ghi sổ kế toán • Thực hiện ghi chép vào sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 2 1 NỘI DUNG Tổng quát về sổ kế toán Các hình thức ghi sổ kế toán Thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 3 TỔNG QUÁT VỀ SỔ KẾ TOÁN Khái niệm Phân loại Hệ thống sổ kế toán Quy trình thực hiện • Mở sổ • Ghi sổ • Khóa sổ Sửa chữa sổ kế toán 4 2 KHÁI NIỆM Sổ sách kế toán là nơi ghi chép và lưu giữ các nghiệp vụ. Sổ sách kế toán cần được ghi chép dựa trên chứng từ kế toán Sổ sách kế toán là căn cứ để lập báo cáo tài chính 5 PHÂN LOẠI Phân loại theo phương pháp ghi chép vào sổ kế toán Sổ ghi theo trình tự thời gian là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, giúp cho việc kiểm tra, tra cứu khi cần thiết. Thí dụ: Nhật ký. Sổ ghi theo hệ thống là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phân loại theo tài khoản tổng hợp và chi tiết, giúp kế toán lưu trữ thông tin và phản ảnh kiểm tra từng đối tượng kế toán. Ví dụ: Sổ cái, Sổ chi tiết. Sổ liên hợp: là loại sổ kết hợp vừa ghi theo trình tự thời gian, vừa ghi theo hệ thống trên cùng một trang sổ. 6 3 7 8 4 PHÂN LOẠI (tiếp) Phân loại theo mức độ phản ảnh các đối tượng kế toán Sổ tổng hợp là sổ kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản. Thí dụ: Sổ cái. Sổ chi tiết gồm các sổ, thẻ chi tiết được mở để phản ảnh một cách chi tiết hơn cho những số liệu đã được phản ảnh trên sổ tổng hợp. Thí dụ: Sổ chi tiết vật tư,. Sổ kết hợp hạch toán tổng hợp với hạch toán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.